Siirry sisältöön
Profiilikuva Pirkanmaan Tanssin Keskus

Tanssikummi® – kulttuurihyvinvointia laadulla

Tanssikummi® -toiminta on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisössä, mm. vanhainkodeissa, palvelutaloissa, vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa. Tanssikummi voi myös työskennellä kotihoidon asiakkaiden luona ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tanssikummit tulevat osaksi yhteisöä ja sen arkea.

Tanssikummi® -palvelun arvot ovat vastuullisuus, eettisyys, läsnäolo ja empatia.

Tilaajalle

Tilaajalle Tanssikummi-palvelu on turvallinen ja luotettava tapa ostaa kulttuurihyvinvointia ns. avaimet käteen periaatteella. Tanssikummin sairastapauksessa voimme tarvittaessa tarjota sijaisen. Tanssikummit ovat työsuhteessa Pirkanmaan Tanssin Keskukseen, joka myös huolehtii vastuullisesti työnantajan velvollisuuksista.

Tanssikummit, keitä he ovat?

Tanssikummeina työskentelevät ammattitanssitaiteilijat, jotka ovat liikkeen ja kehon ammattilaisia. Tanssikummi on erikoistunut taidelähtöiseen toimintaan ja soveltavaan tanssiin, ja heillä on runsaasti työkokemusta erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisesta.

Tanssikummit ja heidän tukiryhmänsä (tuottaja, työnohjaaja) muodostavat ns. Hyvinvointitiimin. Hyvinvointitiimi kehittää Tanssikummi-palvelua jatkuvasti ja Tanssikummien hyvinvoinnista pidetään huolta mm. vertaistuen ja työnohjauksen avulla.

Tanssikummin työ

Tanssikummin työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kosketus on tärkeä osa toimintaa.

Tanssikummi toimii matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin, muistoihin ja irtiottoihin arjesta. Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana jokaisen oman kehon mahdollisuudet.

Jokainen voi tanssia omista lähtökohdista, ja toiminnan tehtävä on aktivoida liikkumaan onnistumiskokemusten kannustamana. Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen liike sekä opetella kuuntelemaan ja nauttimaan niistä. Periaatteena on, että jokainen tehty liike on oikea ja hyvä. Näin ollen kaikki osaavat tanssia.

Tanssikummin kanssa voi esimerkiksi tehdä liikkeellisiä harjoituksia mm.
– tasapainon, koordinaation, motoriikan kanssa
– herkistellä aisteja ja herätellä tunteita
– matkata mielikuvituksessa ja tehdä pieniä tansseja erilaisista aiheista
– kuunnella musiikkia tai inspiroitua kuvista tai muusta taiteesta ja materiaaleista
– katsoa tanssia, keskustella tanssista ja liikkeestä

Tanssikummi yhteisössä

Tanssikummi työskentelee yhteisössä kuten muutkin työntekijät. Tanssikummi on residenssitaiteilija, joka työskentelee koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen, vahvistaen yhteisöllisyyden tunnetta ja luoden uusia mahdollisuuksia kohtaamisille. Tanssikummi tuo yhteisöön uuden näkökulman ja uusia työtapoja, jotka virkistävät myös työyhteisön rutiineja.

Taiteilija on koko ajan läsnä hetkessä ja valmis muuttamaan suunnitelmia. Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin työtapoihin ovat hänelle arkea. Hänellä on ammattitaitoa nähdä luovuutta ja hetkiä luovuudelle kaikkialla yhteisössä ja sen jäsenissä. Tanssikummi ei ole yhteisössä opettaja eikä hoitaja, ja vaikka hän voi itsenäisesti työskennellä yhteisössä, niin ei kuitenkaan yksin. Tanssikummilla on vaitiolovelvollisuus.

Tanssikummi® on Läntisen tanssin aluekeskuksen kehittämä kulttuurihyvinvointipalvelukonsepti. Tanssikummit ovat työskenneleet Varsinais-Suomessa jo vuosikymmennen. Pirkanmaan Tanssin Keskus tuo Tanssikummit Pirkanmaalle yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

Palautetta Tanssikummi® -toiminnasta

”Tanssikummi sulautui hienosti työyhteisöön ja sai työntekijätkin kiinnostumaan asiasta. Oli hyvä, että toiminnassa ei ollut sitovaa aikataulua tai suunnitelmaa vaan työ oli osa arkea.”

”Ulkopuolinen osaaja tuo uutta myös talon omien ohjaajien elämään tanssikummi otti pelkäämättä kontaktia erilaisiin asiakkaisiin. Monet syrjään vetäytyvät asiakkaat olivat yllättäen innokkaasti mukana. Meillä voi kyllä puhua joidenkin asiakkaiden “heräämisistä”.”

”Osasto rauhoittui selvästi tanssitoiminnan takia ja vaikutus kesti tunteja. Me emme osanneet odottaa mitään, mutta Tanssikummi vetäisi niin asiakkaat, omaiset kuin työntekijätkin mukaan. Parin päivän päästä Tanssikummia alkoivat kysellä nekin, jotka olivat aluksi päättäneet kieltäytyä tanssista.”

”Työskentely Tanssikummin kanssa sujui hyvin, ja hänen yhteistyö lasten ja aikuisten kanssa oli luontevaa. Tanssikummin läsnäolo rauhoitti lapsia ja kummi oli lasten kanssa hyvin läsnä.”

”Toiminta integroitui luontevasti koulupäivään ja eri oppiaineisiin. Oli mukava nähdä, miten uskonnon, matematiikan tai biologian oppiaineet sulautuivat liikkeen keinoin opetettavaan asiaan. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan liikunnan merkitystä ja liikkumista. Näin ollen Tanssikummin työ tulevaisuudessa olisi ihanteellinen tapa toimia yhdessä koulujen ja luokkien kanssa.”

”Tanssikummi toi lisäarvoa kouluumme; opettajille ja oppilaille. Saimme opettajina monta vinkkiä liikuttaa, integroida liike ja eri oppiaineet. Oppilaat saivat mukavia muistoja liikuttamisesta ja liikkeestä sekä hyvän esikuvan itselleen.”

Roosa Huuskan dokumentti Tanssikummin työstä Kerttulin vanhainkodissa: https://vimeo.com/304687749

Suositukset (0)

Ei suosituksia

Tilaajat eivät ole vielä jättäneet sanallista suositusta palvelusta.