Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Yleistä 

Pirkanmaan kulttuuripankki (www.kulttuuripankki.fi) on Tampereen kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, johon tekijöiksi voivat rekisteröityä pirkanmaalaiset ammattimaisesti toimivat kulttuuri- ja taidealan yhdistykset, yritykset, osuuskunnat, pienet työryhmät sekä yksittäiset alan toimijat, joilla on tarjota tilattavia taide- ja kulttuuripalveluja. Tilaajaksi voi rekisteröityä kuka tahansa. 

Palvelun ylläpitäjänä toimii Tampereen kaupunki (jäljempänä: ”Ylläpitäjä”) 

Tekijällä tarkoitetaan kulttuuripankin käyttäjäksi rekisteröitynyttä pirkanmaalaista ammattimaista kulttuuri- ja taidealan toimijaa (”Tekijä”) 

Tilaajalla tarkoitetaan kulttuuripankin käyttäjäksi rekisteröitynyttä tilaajaa (”Tilaaja”) 

Asiakkaalla tarkoitetaan Pirkanmaan kulttuuripankin verkkosivustolla vierailevaa henkilöä, joka ei ole rekisteröitynyt Tekijäksi tai Tilaajaksi (”Asiakas”) 

Palvelun toiminta

Pirkanmaan kulttuuripankki on Tekijälle, Tilaajalle ja Asiakkaalle maksuton verkkopalvelu. Tietojen lisääminen verkkopalveluun edellyttää Tekijäksi ja/tai Tilaajaksi rekisteröitymistä. Ylläpitäjä tarkastaa Tekijän rekisteröitymistiedot sekä Tekijän verkkopalveluun syöttämän uuden palvelun tiedot ennen niiden julkistamista. Tekijälle ilmoitetaan sähköpostitse, kun Ylläpitäjä on tarkistanut ja hyväksynyt tiedot. Tiedot näkyvät verkkopalvelussa julkisesti vasta Ylläpitäjän hyväksymisen jälkeen. Ylläpitäjä pyrkii hyväksymään tiedot mahdollisimman nopeasti, mutta tietojen hyväksymistä tietyssä ajassa ei voida taata. 

Tilaajaksi rekisteröityminen ei edellytä Ylläpitäjän hyväksyntää. Tilaajan tiedot eivät ole julkisia, pois lukien käyttötapaukset, joissa Tilaaja on jättänyt verkkopalveluun avoimen tarjouspyynnön tai sanallisen suosituksen Tekijälle. Näissä tapauksissa Tilaajan nimi ja organisaatio näkyvät palvelun käyttäjille. 

Ylläpitäjä pyrkii takaamaan verkkopalvelun häiriöttömän toiminnan, mutta virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida kuitenkaan taata. 

Tekijän oikeudet ja velvollisuudet 


Tekijän on täytettävä seuraavat ehdot:  

  • Tekijä on pirkanmaalainen ammattimainen taiteen/kulttuurin toimija; 
  • Tekijä toimii lain ja hyvän tavan mukaisesti; ja 
  • Tekijä tarjoaa tilattavia kulttuuri- ja taidepalveluja, kuten työpajoja tai esityksiä. 

Tekijän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää, luovuttaa tai ilmaista edelleen. Tekijä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta verkkopalvelun käytöstä. 

Tekijä vastaa verkkopalveluun syöttämistään tiedoista ja aineistosta. Tekijä vastaa lisäksi siitä, että hänen toimittamansa tiedot ja aineistot ovat asianmukaisia ja ajantasaisia. Tekijän tulee viipymättä korjata muuttuneet tai vanhentuneet tiedot. 

Tekijä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää tai tallentaa verkkopalveluun. 

Tekijän tulee kyetä tuottamaan palvelu verkkopalvelussa ilmoittamillaan ehdoilla. 

Tekijä voi halutessaan pyytää tietonsa poistamista verkkopalvelusta. 

Tekijä on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingot, jotka ovat aiheutuneet tekijän näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. 

Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet 


Tilaaja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta verkkopalvelun käytöstä. 

Tilaaja toimii lain ja hyvän tavan mukaisesti. 

Tilaaja vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää tai tallentaa verkkopalveluun. 

Tilaaja voi halutessaan pyytää tietonsa poistamista verkkopalvelusta. 

Tilaaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingot, jotka ovat aiheutuneet Tilaajan näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. 

Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet 


Ylläpitäjä vastaa vain omien tietojensa oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja verkkopalveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja tekijänoikeuksista. Ylläpitäjä ei vastaa Tekijän tai Tilaajan verkkopalveluun syöttämien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai tekijänoikeuksista eikä muusta verkkopalvelun kautta saatavasta sisällöstä, vaikka Ylläpitäjä olisi tiedot tarkastanutkin. Ylläpitäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään verkkopalvelun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta, eikä verkkopalveluun tallennettujen tietojen tai aineiston mahdollisesta katoamisesta tai muista vahingoista. 

Ylläpitäjällä ei ole oikeutta ilman Tekijän lupaa käyttää heidän jakamaansa tietoa tai aineistoa muussa kuin näissä käyttöehdoissa tarkoitetussa toiminnassa paitsi tiedottaessaan ja markkinoidessaan kyseistä verkkopalvelua. Ylläpitäjällä on tarvittaessa oikeus muokata Tekijän toimittamaa aineistoa tekijänoikeuslain puitteissa. Ylläpitäjällä on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa sopimattomaksi katsomansa tiedot, aineistot tai virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Tekijä verkkopalvelusta. 

Verkkopalvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Ylläpitäjälle lukuun ottamatta tekijänoikeuksia, jotka kuuluvat Into-Digital Oy:lle. 

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 


Asiakas on tietoinen siitä, että verkkopalvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Ylläpitäjällä, Tekijöillä ja Tilaajilla eikä Asiakkaille siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet. 

Henkilötiedot ja niiden käyttö 


Ylläpitäjä kerää henkilötietoja Tekijän ja Tilaajan rekisteröityessä palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Tekijä ja Tilaaja valtuuttavat Ylläpitäjän käsittelemään verkkopalvelussa kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteen ja henkilötietolain mukaisesti.

Muut ehdot 


Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Ylläpitäjän noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi. 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelun käyttöä koskevat tai siihen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa verkkopalvelun tarkoitusta ja saatavilla oloa sekä verkkopalvelun käyttöehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat nähtävillä verkkopalvelussa.