Siirry sisältöön
Profiilikuva Tampereen improvisaatioteatteri Snorkkeli

Koulutukset: Luovuus, vuorovaikutus ja muuta!

Improtaidot yleiskäyttöön!

Improvisaatioteatterin tekemisessä tarvitaan monia taitoja, joista on hyötyä myös arjen ja työelämän tilanteissa, kuten luovuus, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, nopea päätöksentekokyky ja esiintymisvarmuus.

Snorkkelin koulutuksissa kehitetään näitä ominaisuuksia rennossa ilmapiirissä erilaisia improvisaatioteatteriharjotteita tehden. Kalvosulkeisia emme tarjoa vaan harjoitukset ovat toiminnallisia ja oppi löytyy tekemisen kautta. Huumori on koulutuksissa aina läsnä ja tyypillisesti naurukin raikaa kurssien aikana.

Alla joitain esimerkkejä mahdollisista painotuksista. Lopullinen koulutus suunnitellaan aina kouluttajan toimesta tilaajan tarpeet huomioiden ja se voi olla myös yhdistelmä alla kuvatuista.

Improvisaatiomentaliteetti vuorovaikutuksen perustana:
Harjoitusten tavoitteena on antaa osallistujille keinoja omien vuorovaikutustapojen havainnointiin ja kehittämiseen. Käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi kuuntelu, vaikuttuminen ja statusilmaisu.

Varmuutta esiintymiseen:
Työpajassa vahvistetaan osallistujien esiintymistaitoja erilaisten improvisaatioharjoitusten avulla. Painotusalueina ovat esimerkiksi kehollinen ilmaisu, omiin ideoihin luottaminen ja epävarmuuden sietäminen.

Hetkessä eläminen:
Improvisaatioharjoitteiden avulla kehitetään omaa kykyä reagoida yllättäviinkiin tilanteisiin ja lisätään luottamusta omaan asiantuntijuuteen ja päätöksentekokykyyn.

Ryhmätyöskentely:
Improvisaatioharjoitteiden avulla kehitetään ryhmän ja yksilöiden yhteistyötaitoja ja opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita ryhmätyöskentelyssä.

Luovuus:
Jokainen ihminen on luova ja hänellä on oma asiantuntijuutensa, kunhan ei itse tyrmää omia ideoitaan. Luovuuspainotuksessa keskitytään näiden sisäisten blokkien poistamiseen ja tutustutaan keinoihin oman luovuuden herättelemiseksi.

Improa tunnelmaa keventämään:
Toimii kaikenlaisten tilaisuuksien välikevennyksenä. Teemme erilaisia vasta-alkajille sopivia improvisaatioharjoituksia keskittyen hauskanpitoon sekä pieniä improesityksiä omaksi ja kanssakurssilaisten iloksi.

Koulutukset harrastajaryhmille:
Snorkkelin jäsenillä on laaja-alainen kokemus improvisaatioteatterin eli osa-alueista, kuten improvisoiduista näytelmistä, sketsi-improsta, lastenesityksistä, improlauluista sekä esimerkiksi hahmotyöskentelystä, miimistä ym. näyttelijäntyön osa-alueista. Jos oma impro-/teatteriryhmäsi kaipaa koulutusta impron kentällä, ota yhteyttä niin jutellaan tarkemmin.

Tilavaatimukset

Tilat: Tilaajan järjestämissä tiloissa. Voimme myös auttaa sopivan tilan löytämisessä. Tilassa pitää mahtua liikkumaan vapaasti.

Suositukset (0)

Ei suosituksia

Tilaajat eivät ole vielä jättäneet sanallista suositusta palvelusta.